در حال بارگذاری
 • 335
  دنبال کننده
 • 26
  دنبال شونده
 • 2.3میلیون
  بازدید

طنین تعزیه قودجان - خوانسار

نمایندگی پخش مراسم تعزیه خوانی سنتی حسینیه قودجان - خوانسار

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

نمایندگی پخش مراسم تعزیه خوانی سنتی حسینیه قودجان - خوانسار

 • 335
  دنبال کننده
 • 26
  دنبال شونده
 • 2.3میلیون
  بازدید

همه ویدیو ها

 • غریبی حضرت عباس(ع) و زینب(س) قسمت 2 گلخطمی و گیوه کش تعزیه 97 قودجان

  453 بازدید

  محسن گیوه کش و سید حسن گلخطمی در قسمت غریبی حضرت عباس (ع) قسمت دوم در تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) سال 1397 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است.

 • غریبی حضرت عباس(ع) و حضرت زینب(س) گلخطمی و گیوه کش تعزیه 97 قودجان

  153 بازدید

  سید حسن گلخطمی و محسن گیوه کش در قسمت غریبی حضرت عباس (ع) قسمت اول در تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) سال 1397 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است.

 • خطبه زیبا و کامل امام حسین (ع) از محسن گیوه کش تعزیه قودجان 97

  2,267 بازدید

  محسن گیوه کش در قسمت خطبه و رجز خوانی امام حسین (ع) در تعزیه شهادت حضرت امام حسین (ع) سال 1397 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • کلانتری در وداع آخر علی اکبر(ع) با علی اصغر(ع) تعزیه قودجان 97

  3,213 بازدید

  مهدی کلانتری در قسمت آخرین وداع با حضرت علی اصغر(ع) در تعزیه حضرت علی اکبر (ع) سال 1397 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • معرفی و محبوبیت امام حسین (ع) نزد خدا توسط فرنگی در بارگاه یزید تعزیه 72 قودجان

  3,810 بازدید

  واقعا زیبا حتما ببینید : معرفی و محبوبیت امام حسین (ع) نزد خدا توسط فرنگی در بارگاه یزید با اجرای عالی استاد محمد رضایی و استاد مرتضی صفاریان در تعزیه بازار شام و وفات حضرت رقیه (س) سال 1372 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • هنده مرحوم عمو خلیل در بارگاه تعزیه بازار شام 72 قودجان

  1,466 بازدید

  مرحوم عمو خلیل رضایی و علی قویدل در قسمت تأثیرات سخنان حضرت زینب(س) و معجر برداشتن هنده در بارگاه یزید در تعزیه بازار شام و وفات حضرت رقیه (س) سال 1372 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • مرحوم مشایخی درخواست قربانی کردن طفلان زینب (س) تعزیه علی اکبر 77 قودجان

  1,002 بازدید

  درخواست حضرت زینب (س) برای قربانی کردن طفلان زینب با اجرای استاد مرحوم رضا مشایخی در تعزیه حضرت علی اکبر (ع) سال 1377 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است 09139726880 خسروی

 • نوحه قطع شدن دستان حضرت عباس تعزیه 96 قودجان امیر صفری

  4,101 بازدید

  نوحه قطع شدن دستان حضرت عباس (ع) با اجرای امیر صفری در تعزیه حضرت عباس (ع) سال 1396 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است 09139726880 خسروی

 • گفتگوی اهلبیت با سر امام و خوش آمدگویی شمر تعزیه قودجان

  1,446 بازدید

  گفتگوی حضرت زینب ، امام سجّاد و حضرت سکینه با سر امام حسین(ع) و خوش آمد گویی شمر در تعزیه بازار شام سال 1396 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است 09139726880 خسروی

 • ورود اسرا کربلا به شام با اجرای سید حسن گلخطمی تعزیه بازار شام 96 قودجان خوانسار

  1,749 بازدید

  ورود اسرا به شام با اجرا و صدای گرم سید حسن گلخطمی در تعزیه بازار شام سال 1396 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است 09139726880 خسروی

 • اذن میدان گرفتن حضرت قاسم از امام در تعزیه 96 قودجان با اجرای محمد طوطی

  1,591 بازدید

  اذن میدان گرفتن حضرت قاسم (ع) از امام حسین (ع) با اجرای محمد طوطی و استاد حاج محمد رضایی در تعزیه شهادت حضرت قاسم (ع) سال 1396 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • مرحوم رضا مشایخی و مظفر قربانژاد در رهگیری و اذن دخول حر 77 قودجان خوانسار

  4,369 بازدید

  جلوگیری حضرت عباس(ع) از حر بن ریاحی با اجرای زیبای استاد مرحوم رضا مشایخی و استاد مظفر قربان نژاد در تعزیه شهادت حر بن یزید ریاحی (ع) سال 1377 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • مرحوم رضا مشایخی و مظفر قربانژاد در رهگیری حضرت عباس(ع) از حر 77 قودجان خوانسار

  1,961 بازدید

  جلوگیری حضرت عباس(ع) از حر بن ریاحی با اجرای زیبای استاد مرحوم رضا مشایخی و استاد مظفر قربان نژاد در تعزیه شهادت حر بن یزید ریاحی (ع) سال 1377 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • ورود قافله امام به کربلا با اجرای استاد جواهری و استاد رضایی تعزیه حر 83 قودجان

  2,459 بازدید

  ورود کاروان امام حسین (ع) به کرببلا و اجرای زیبای استاد حاج محمد رضایی و استاد عباس جواهری در تعزیه شهادت حر بن یزید ریاحی (ع) سال 1383 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • طواف کعبه و حرکت امام بسوی کوفه رضا مشایخی تعزیه قودجان

  1,521 بازدید

  مُحرِم شدن امام حسین(ع) و حرکت کردن از مکه به سوی کوفه در تعزیه شهادت حر بن یزید ریاحی (ع) سال 1379 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.comدن ا 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • وقت آمده بابا بااجرای برکتی پور و رضایی تعزیه 80 قودجان

  4,582 بازدید

  حسن برکتی پور و حاج محمد رضایی در قسمت وقت آمده بابا در تعزیه حضرت علی اکبر (ع) سال 1380 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • حکم زیبای حسن برکتی و مرحوم رضا مشایخی تعزیه 72 قودجان

  18,667 بازدید

  هنر نمایی عالی حاج حسن برکتی و مرحوم رضا مشایخی در قسمت حکم ابن طفیل در تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) سال 1372 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • یا رب این ایوان کیوان مرحوم رضا مشایخی تعزیه 74 قودجان

  6,482 بازدید

  صدای گرم و دلنشین استاد مرحوم رضا مشایخی در قسمت ورود حر به کربلا در تعزیه شهادت حر بن یزید ریاحی (ع) سال 1374 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • خوارج در قتل عمروعاص،معاویه و امام علی تعزیه قودجان

  2,624 بازدید

  حاج حسن برکتی ، سید محمدرضا امینی و علیرضا سعیدی در نقش خوارج در قسمت مشورت در قتا عمروعاص ، معاویه و امام علی در تعزیه شهادت حضرت علی (ع) سال 1395 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • استخاره ابلیس در فریب دادن حضرت ابراهیم تعزیه قودجان

  2,967 بازدید

  هنر نمایی استاد حاج مرتضی صفاریان در نقش ابلیس در قسمت فریب دادن ابراهیم خلیل الله در تعزیه ذبح اسماعیل سال 1374 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • ای شه غمخور امّت محمد رضایی تعزیه حضرت زهرا 90 قودجان

  1,620 بازدید

  هنر نمایی استاد حاج محمد رضایی در نقش حضرت زهرا (س) در قسمت ای شه غمخور امّت پدر من به کجایی در تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) سال 1390 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • کمدی تعزیه اسماعیل محمدی و صفاریان در حسینیه قودجان

  6,266 بازدید

  هنر نمایی استاد اسماعیل محمدی و حاج مرتضی صفاریان در نقش مغیره و عثمان در قسمت بدرقه و راهی کردن مغیره توسط عثمان داماد پیامبر در تعزیه رقیه و مغیره سال 1377 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • فوق العاده زیبا و خنده دار ننه عبدالصمد تعزیه 73 قودجان

  4,108 بازدید

  محمود معینی و حسین هدایتی در پیرزن و عبدالصمد در تعزیه شهادت امام رضا (ع) سال 1373 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • بسار زیبا و دیدنی شهادت حضرت عباس (ع) تعزیه 71 قودجان

  7,208 بازدید

  حاج حسن برکتی ، استاد محمد رضایی و مرحوم علی آقا ترابی در قسمت حکم ابن طُفیل و شهادت حضرت عباس (ع) در تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) سال 1371 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • شهادت وهب نصرانی دهه 70 حاج محمد رضایی در تعزیه قودجان

  3,104 بازدید

  کلیپی کمیاب از دهه 70 استاد حاج محمد رضایی در قسمت وصیت و جنگ وهب نصرانی در تعزیه شهادت حضرت قاسم (ع) سال 1371 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • استخاره شمربرای رفتن به پشت خیمه حضرت عباس تعزیه قودجان

  4,327 بازدید

  هنر نمایی و گریم حاج حسن برکتی در نقش شمر در قسمت استخاره کردن برای رفتن به پشت خیمه حضرت عباس (ع) در تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) سال 1372 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • بر سر بالین ترابی و قویدل در تعزیه حضرت عباس 72 قودجان

  1,374 بازدید

  مرحوم علی ترابی و علی قویدل در نقش امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) بر سر بالین در تعزیه حضرت عباس (ع) سال 1372 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • خواباندن اسب تعزیه حضرت علی اکبر(ع) قودجان برکتی پور 90

  15,049 بازدید

  بسیار زیبا و تکرار نشدنی اجرای حسن برکتی پور در قسمت گفتگو و خواباندن اسب عقاب حضرت علی اکبر (ع) در تعزیه حضرت علی اکبر (ع) سال 1390 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • شهادت طفلان زینب(س) با اجرای برادران عقیقی تعزیه قودجان

  2,086 بازدید

  هنر نمایی حسین عقیقی و علی عقیقی در قسمت گم شدن دوطفلان مسلم در بیابان قسمت دوم در تعزیه شهادت طفلان مسلم (ع) سال 1381 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • بسیار زیبا گم شدن طفلان در بهترین تعزیه دهه 80 قودجان 2

  3,368 بازدید

  هنر نمایی حسین عقیقی و علی عقیقی در قسمت گم شدن دوطفلان مسلم در بیابان قسمت دوم در تعزیه شهادت طفلان مسلم (ع) سال 1381 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • بسیار زیبا گم شدن طفلان در بهترین تعزیه دهه 80 قودجان 1

  2,806 بازدید

  هنر نمایی حسین عقیقی و علی عقیقی در قسمت گم شدن دوطفلان مسلم در بیابان قسمت اول در تعزیه شهادت طفلان مسلم (ع) سال 1381 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است

 • برون آور سه شیشه صدر و کافور تعزیه حضرت زهرا (س) قودجان

  1,332 بازدید

  سید حسن گلختمی و جواد مرادی در قسمت برون آور سه شیشه صدر و کافور در تعزیه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سال 1396 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است