365 دنبال‌ کننده
1.6 میلیون بازدید ویدیو
14.4 هزار بازدید 3 سال پیش

در صورتی که در مورد انجام این حرکات و یا حرکات تمرینی دیگر سوالی دارید، وارد لینک زیر شوید و از بخش نظرات انتهای صفحه، سوال خود را مطرح کنید تا مربیان وب سایت تن ورز، به رایگان شما را راهنمایی کنند: www.tanvarz.ir/workout

دیگر ویدیوها

6.4 هزار بازدید 3 سال پیش
6.3 هزار بازدید 3 سال پیش
2.7 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
4.6 هزار بازدید 3 سال پیش
2.6 هزار بازدید 3 سال پیش
5.2 هزار بازدید 3 سال پیش
4.4 هزار بازدید 3 سال پیش
9.3 هزار بازدید 3 سال پیش
18.7 هزار بازدید 3 سال پیش
1.4 هزار بازدید 3 سال پیش
3 هزار بازدید 3 سال پیش
4 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
2.3 هزار بازدید 3 سال پیش
2.6 هزار بازدید 3 سال پیش
3.7 هزار بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 3 سال پیش
8.2 هزار بازدید 3 سال پیش
6.9 هزار بازدید 3 سال پیش
617 بازدید 3 سال پیش
12.5 هزار بازدید 3 سال پیش
6.4 هزار بازدید 3 سال پیش
10 هزار بازدید 3 سال پیش
5.2 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر