چگونگی جلوگیری از کمر درد

43 بازدید ۲ روز پیش

یپشگیری بهتر از درمان است! در این ویدیو نحوه صحیح انجام کارهای روزمره به نحوی که در دراز مدت به ستون فقرات شما آسیبی وارد نشود و در آینده دچار کمردرد، درد در ناحیه دیسک کمر نشوید، آشنا خواهید شد//\\دکتر سپیده ترامشلوپور متخصص کایروپراکتیک از آمریکا//\\instagram.com/dr.tarameshloo