126 دنبال‌ کننده
102.3 هزار بازدید ویدیو
10 بازدید 1 روز پیش

#فی #ای #علم #تصوف #قراءة #معلومة #قلب #محمد #الله https://t.me/sanihisamadenhalabjah https://t.me/tarighat_hesami https://www.instagram.com/tarighat_haqiqi_hesami https://www.instagram.com/baedax_halgran https://www.aparat.com/tarighat_hesami https://www.youtube.com/channel/UCP5O4E8gaqMTWkPYrb3ZnBQ https://www.youtube.com/channel/UC2E31iPy6enKAswZ_U9bhqg https://www.facebook.com/tareghathaqiqihisami https://www.facebook.com/Baedakh.hisami https://www.facebook.com/Tarikatihisa

طریقت

39 بازدید 1 ماه پیش

#في #اي #علم #تصوف #قراءة #معلومة #قلب #محمد #الله https://t.me/sanihisamadenhalabjah https://t.me/tarighat_hesami https://www.instagram.com/tarighat_haqiqi_hesami https://www.instagram.com/baedax_halgran https://www.aparat.com/tarighat_hesami https://www.youtube.com/channel/UCP5O4E8gaqMTWkPYrb3ZnBQ https://www.youtube.com/channel/UC2E31iPy6enKAswZ_U9bhqg https://www.facebook.com/tareghathaqiqihisami https://www.facebook.com/Baedakh.hisami https://www.facebook.com/Tarikatihisami https://www.face

سوره

16 بازدید 1 ماه پیش

#في #اي #علم #تصوف #قراءة #معلومة #قلب #محمد #الله https://t.me/sanihisamadenhalabjah https://t.me/tarighat_hesami https://www.instagram.com/tarighat_haqiqi_hesami https://www.instagram.com/baedax_halgran https://www.aparat.com/tarighat_hesami https://www.youtube.com/channel/UCP5O4E8gaqMTWkPYrb3ZnBQ https://www.youtube.com/channel/UC2E31iPy6enKAswZ_U9bhqg https://www.facebook.com/tareghathaqiqihisami https://www.facebook.com/Baedakh.hisami https://www.facebook.com/Tarikatihisami https://www.face

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر