43 دنبال‌ کننده
93.4 هزار بازدید ویدیو
654 بازدید 3 هفته پیش

مــا پرستارِ دلِ خــسته ی بیمـارانیم بر کـویرِ دلِ این خســته دلان بارانیم سمبلِ صبر و امیدیم در این ره کز صبر چـــون به ایـوبِ نـبـی مـی مـانیم راه سختی است ولی ما نه شکایت داریم و در ایـن راه نرنجیم که عــادت داریم خنده ی شــوق نشیند به لـبِ ما هر دم که به هــر ثانیه!! هفتاد عـبادت داریم

دیگر ویدیوها

5 هزار بازدید 1 ماه پیش
1.1 هزار بازدید 3 ماه پیش
1.5 هزار بازدید 4 ماه پیش
2.6 هزار بازدید 4 ماه پیش
5.7 هزار بازدید 4 ماه پیش
6.8 هزار بازدید 1 سال پیش
63 بازدید 1 سال پیش
4.6 هزار بازدید 1 سال پیش
5.5 هزار بازدید 1 سال پیش
119 بازدید 1 سال پیش
2.8 هزار بازدید 1 سال پیش
907 بازدید 1 سال پیش
441 بازدید 1 سال پیش
246 بازدید 1 سال پیش
76 بازدید 1 سال پیش
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش
4.8 هزار بازدید 4 سال پیش
2.1 هزار بازدید 4 سال پیش
455 بازدید 4 سال پیش
2.4 هزار بازدید 4 سال پیش
17.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
573 بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
3.3 هزار بازدید 4 سال پیش
923 بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
2.7 هزار بازدید 4 سال پیش
1.4 هزار بازدید 4 سال پیش
973 بازدید 4 سال پیش