ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
1 دنبال‌ کننده
1.7 هزار بازدید ویدیو
221 بازدید 2 سال پیش

مؤسسه تحقيقاتی و آموزشی نور (توان)، در سال ١٣٧٨با حضور جمعی از اعضای هيئت علمی دانشـگاهها ‐ مراكز علمی و نيز خبرگان صنعت در بخش خصوصی شكل گرفت. هدف، ايجاد مرکزی بصورت NGOجهت ارائه خدمات با بهترين كيفيت به صنايع و بعنوان حلقه ارتباطی صنعت و دانشـگاه در جهت جذب پروژههای دانشـــگاهی ازيك طرف و شناسایی نيازهای صنعت از طرف ديگر و فراهم آوردن زمينه لازم جهت اجرای آنها بوده است. اين مركز با شعار " موسسه توان، همراهی مطمئن در تحقيق و توسعه " در سال ١٣٧٩ثبت و رسما تاسيس گرديد