32 دنبال‌ کننده
113.6 هزار بازدید ویدیو

بلند کردن ساق پا با دمبل

2.4 هزار بازدید 3 سال پیش

دیگر ویدیوها

بلند کردن ساق پا با دمبل

2.4 هزار بازدید 3 سال پیش

اسکوآت با وزنه روی یک پا

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش

هیپ راک

764 بازدید 3 سال پیش

رل آپ

677 بازدید 3 سال پیش

خم ماهیچه سه سر

119 بازدید 3 سال پیش

جلوبازو آهسته

224 بازدید 3 سال پیش

پهلو درازنشست

3.6 هزار بازدید 3 سال پیش

پیچ و تاب

217 بازدید 3 سال پیش

بالا رفتن از پا

264 بازدید 3 سال پیش

پله با وزنه

779 بازدید 3 سال پیش

کوهنوردی در ارتفاع

297 بازدید 3 سال پیش

درازنشست با پای باز

476 بازدید 3 سال پیش

پلانک سر پایین

239 بازدید 3 سال پیش

پلانک اردک ماهی

378 بازدید 3 سال پیش

مرد عنکبوتی

2.5 هزار بازدید 3 سال پیش

کرانچ دو طرفه

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

وزنه برداری

397 بازدید 3 سال پیش

لانژ متقاطع

331 بازدید 3 سال پیش

جلو بازو نوبتی

393 بازدید 3 سال پیش

آسیاب دمبل

334 بازدید 3 سال پیش

کرانچ قایقی با وزنه

1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

تماس پنجه با وزنه

182 بازدید 3 سال پیش

چرخش با وزنه

249 بازدید 3 سال پیش

کرانچ با زانوی خم

1.6 هزار بازدید 3 سال پیش

پل روی پاشنه

345 بازدید 3 سال پیش

پرس بالای سر

1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

پرس سینه با دمبل

3.3 هزار بازدید 3 سال پیش

پهلو کرانچ

7 هزار بازدید 3 سال پیش

پلانک پاندولی

699 بازدید 3 سال پیش

کرانچ اره ای

636 بازدید 3 سال پیش

کرانچ باز و بسته 2

277 بازدید 3 سال پیش

تک ساق پا با دمبل

2.1 هزار بازدید 3 سال پیش

پهلو پل روی شیب

701 بازدید 3 سال پیش

پل-ضربه به آسمان

68 بازدید 3 سال پیش

جلو بازو چکشی

1.3 هزار بازدید 3 سال پیش

پهلو نشر

755 بازدید 3 سال پیش

پرس شانه

201 بازدید 3 سال پیش

پوش آپ الماس

981 بازدید 3 سال پیش

پوش آپ روی شیب

719 بازدید 3 سال پیش

دوچرخه برعکس

270 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر