111 دنبال‌ کننده
636.4 هزار بازدید ویدیو
3.2 هزار بازدید 8 سال پیش

دکتر سعید جلیلی :در تبلیغات، آخرت خود را به دنیای دیگری نفروشید ترویج گفتمان انقلاب را فارغ از هر نتیجه

دیگر ویدیوها

2.5 هزار بازدید 8 سال پیش
18.5 هزار بازدید 8 سال پیش
5.8 هزار بازدید 8 سال پیش
35.8 هزار بازدید 8 سال پیش
2.2 هزار بازدید 8 سال پیش
5.4 هزار بازدید 8 سال پیش
14.9 هزار بازدید 8 سال پیش
7.1 هزار بازدید 8 سال پیش
2.6 هزار بازدید 8 سال پیش
9.2 هزار بازدید 8 سال پیش
27.6 هزار بازدید 8 سال پیش
16.7 هزار بازدید 8 سال پیش
3.1 هزار بازدید 8 سال پیش
7.4 هزار بازدید 8 سال پیش
6.1 هزار بازدید 8 سال پیش
2.5 هزار بازدید 8 سال پیش
6 هزار بازدید 8 سال پیش
20.2 هزار بازدید 8 سال پیش
6.7 هزار بازدید 8 سال پیش
10.4 هزار بازدید 8 سال پیش
2.5 هزار بازدید 8 سال پیش
6.7 هزار بازدید 8 سال پیش
4.6 هزار بازدید 8 سال پیش
950 بازدید 8 سال پیش
7.9 هزار بازدید 8 سال پیش
3.5 هزار بازدید 8 سال پیش
3.5 هزار بازدید 8 سال پیش
960 بازدید 8 سال پیش
2 هزار بازدید 8 سال پیش
4.3 هزار بازدید 8 سال پیش
نمایش بیشتر