6 دنبال‌ کننده
58.4 هزار بازدید ویدیو

شانه و بازو

2.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

سایت شرکت: www.teb-sanat.com

دیگر ویدیوها

شانه و بازو

2.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

درد در استخوان دنبالچه

4.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

گودی کمر

799 بازدید ۳ سال پیش

انواع شکم بند(بارداری و لاغری)

1.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

ستون فقرات کمری (بخش دوم)

396 بازدید ۳ سال پیش

ستون فقرات کمری (بخش اول)

514 بازدید ۳ سال پیش

خمیدگی پشت

762 بازدید ۳ سال پیش

آناتومی ستون فقرات پشتی

825 بازدید ۳ سال پیش

آرتوروز گردن

441 بازدید ۳ سال پیش

آناتومی ستون فقرات

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

آتل اورژانسی

887 بازدید ۳ سال پیش

دستگیره نردبانی تخت

331 بازدید ۳ سال پیش

قفسه سینه

310 بازدید ۳ سال پیش

چشم بند تنبلی چشم

2 هزار بازدید ۳ سال پیش

کفش گچ

790 بازدید ۳ سال پیش

ورم دست بعد از جراحی سینه

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

شکستگی استخوان ترقوه

3.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

انواع مچ بند

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

انواع آتل انگشت

8.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

دفرمیتی انگشت چکشی

2.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

التهاب لیگامان شست

518 بازدید ۳ سال پیش

سندروم تونل کارپ در مچ دست

1.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

سندروم تنیس بازان

751 بازدید ۳ سال پیش

شانه

829 بازدید ۳ سال پیش

آشنایی با انواع زانوبند

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

زانوهای ضربدری

342 بازدید ۳ سال پیش

زانوهای پرانتزی

1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

لیگامان های ضربدری

1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

لیگامان های جانبی زانو

227 بازدید ۳ سال پیش

منیسک زانو

1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

پیچ خوردگی مچ پا

1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

پای دیابتی

1 هزار بازدید ۳ سال پیش

دردسینه پا (متاتارس)

2.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

انحرافات پاشنه

924 بازدید ۳ سال پیش

خار پاشنه

666 بازدید ۳ سال پیش

انحراف انگشت شست پا

2 هزار بازدید ۳ سال پیش

صافی کف پا

949 بازدید ۳ سال پیش

آشنایی با شرکت طب و صنعت

929 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر