اطلاعات کانال

این کانال به درخواست میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 11 اسفند 1397 تعداد ویدیوها: 20 تعداد بازدید کل: 3.6 هزار