در حال بارگذاری
 • 45
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 20.2هزار
  بازدید

www.tehranpte.com

این کانال در راستای آموزش آزمون PTE فعالیت داشته و بروزترین منابع آزمون PTE در این کانال و وبسایت www.tehranpte.com قرار میگیرد.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

این کانال در راستای آموزش آزمون PTE فعالیت داشته و بروزترین منابع آزمون PTE در این کانال و وبسایت www.tehranpte.com قرار میگیرد.

 • 45
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 20.2هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • نحوه ثبت نام آزمون ماک www.TehranPTE.com :PTE

  1,200 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.TehranPTE.com

 • آزمون ماک جدید PTE وبسایت www.TehranPTE.com

  834 بازدید

  در این ویدئو آزمون اصلی ماک PTE بصورت فیلم و نمونه جواب نمایش داده میشود. هزینه این آزمون 40 دلار بوده که شما عزیزان میتوانید بصورت رایگان با سوالات امتحان ماک PTE آشنا شوید. تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان انگلیسی PTE برای دانلود منابع PTE به این وبسایت مراجعه نمایید: www.tehranpte.com

 • مایکروفون مناسب جهت آزمون ماک PTE

  365 بازدید

  به کرات مشاهده شده به دلیل استفاده از هدست و یا مایکروفون غیر استاندارد صدای افراد به خوبی در آزمون ماک PTE دیتکت نشده است. این موضوع باعث کاهش شدید نمره بخش Pronunciation شده و غیر از بخش Speaking در بخش Reading به دلیل وجود Read Aloud ها و در بخش Listening به دلیل وجود Repeat Sentence ها و Re-tell Lecture ها تاثیر منفی زیادی دارد. حتی المقدور از هدست های با کیفیت استفاده نمایید.

 • کلاس www.TehranPTE.com - PTE

  1,301 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان انگلیسی PTE www.tehranpte.com شماره تماس استاد: 09122350474 متاسفانه به وفور دیده شده که کسانی ادعای تدریس PTE را دارند که خود یا تا به حال در آزمون PTE شرکت نکرده اند و یا بعد از چندین آزمون تنها به نمرات پایینی از آزمون دست پیدا کرده اند. از آنجا که کارنامه این آزمون بصورت آنلاین در دسترس است به راحتی میتوان جلوی این سوء استفاده احتمالی را گرفت.

 • PTE Personal Introduction Section

  766 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • آزمون ماک PTE - شماره 3: www.tehranpte.com

  859 بازدید

  در این ویدئو آزمون اصلی ماک PTE بصورت فیلم و نمونه جواب نمایش داده میشود. هزینه این آزمون 40 دلار بوده که شما عزیزان میتوانید بصورت رایگان با سوالات امتحان ماک PTE آشنا شوید. تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان انگلیسی PTE برای دانلود منابع PTE به این وبسایت مراجعه نمایید: www.tehranpte.com

 • کارنامه مدرس دوره PTE - تدریس PTE توسط میثم الحجاج لفته

  179 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان انگلیسی PTE www.tehranpte.com شماره تماس استاد: 09122350474 متاسفانه به وفور دیده شده که کسانی ادعای تدریس PTE را دارند که خود یا تا به حال در آزمون PTE شرکت نکرده اند و یا بعد از چندین آزمون تنها به نمرات پایینی از آزمون دست پیدا کرده اند. از آنجا که کارنامه این آزمون بصورت آنلاین در دسترس است به راحتی میتوان جلوی این سوء استفاده احتمالی را گرفت.

 • آزمون ماک PTE - شماره 2: www.tehranpte.com

  746 بازدید

  در این ویدئو آزمون اصلی ماک PTE بصورت فیلم و نمونه جواب نمایش داده میشود. هزینه این آزمون 40 دلار بوده که شما عزیزان میتوانید بصورت رایگان با سوالات امتحان ماک PTE آشنا شوید. تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان انگلیسی PTE برای دانلود منابع PTE به این وبسایت مراجعه نمایید: www.tehranpte.com

 • آزمون ماک PTE شماره 1: www.tehranpte.com

  3,108 بازدید

  در این ویدئو آزمون اصلی ماک PTE بصورت فیلم و نمونه جواب نمایش داده میشود. هزینه این آزمون 40 دلار بوده که شما عزیزان میتوانید بصورت رایگان با سوالات امتحان ماک PTE آشنا شوید. تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان انگلیسی PTE برای دانلود منابع PTE به این وبسایت مراجعه نمایید: www.tehranpte.com

 • PTE Practice Listening Test | PTE Listening Multiple-choice Choose Single Answer

  297 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • PTE Listening - Fill in the Blanks Practice with Answers 1

  227 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • PTE Multiple Choice choose Multiple Answers Practice and Expert Tips - PTE Liste

  197 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • PTE Multiple Choice choose Single Answer Practice, Tips and Expert Advice - PTE

  239 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • [Must Watch Today] PTE Listening Highlight Correct Summary Practice Set 2

  199 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • PTE Select Missing Word Practice Questions with Answers and Explanations - PTE

  211 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • PTE ACADEMIC WRITE FROM DICTATION with PRACTICE

  234 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • PTE Highlight Incorrect Words Practice Questions with Answers and Explanations -

  185 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • PTE Reading Multiple Choice Single Answer Practice Set 2

  62 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • [ 100 % 90 SCORES ] SUMMARIZE SPOKEN TEXT - STRATEGIES AND TEMPLATES | PTE LISTE

  308 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • PTE Reorder Paragraph Practice Questions with Answers - High Score PTE PRACTICE

  87 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • PTE ACADEMIC: Reading: Fill in the Blanks Practice with Answers

  244 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • [ CRACKING TRICKS ] MULTIPLE CHOICE, MULTIPLE ANSWERS | PTE READING

  262 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • Answer short question or one words answer | PTE reading exam | Pearson

  339 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • pte academic test practice re tell lecture

  114 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • PTE SPEAKING: Describe Image - Learn the Proven Method

  170 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • PTE Repeat Sentence Tips for 90 Score

  922 بازدید

  https://tehranpte.com/

 • [ FOR PR AND STUDENT ] INTRODUCTION IN PTE ACADEMICS | TEMPLATE

  256 بازدید

  تهران PTE مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان PTE وبسایت دانلود منابع: www.tehranpte.com

 • PTE Writing - Summarize Written Text

  347 بازدید

  www.tehranpte.com تهران PTE، مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان انگلیسی PTE

 • PTE Speaking Tips - General Tips

  96 بازدید

  www.tehranpte.com تهران PTE، مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان انگلیسی PTE

 • PTE Writing Tips - Third Part

  88 بازدید

  www.tehranpte.com تهران PTE، مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان انگلیسی PTE

 • PTE Writing Tips - First Part

  331 بازدید

  www.tehranpte.com تهران PTE، مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان انگلیسی PTE

 • PTE Writing Tips - Second Part

  164 بازدید

  www.tehranpte.com تهران PTE، مرجع دانلود منابع و آموزش آزمون زبان انگلیسی PTE