111 دنبال‌ کننده
121.6 هزار بازدید ویدیو

ابلوهای راهنمایی و رانندگی

30.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

نگاهی طنز به کارکرد تابلوهای آموزش رانندگی

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

ابلوهای راهنمایی و رانندگی

30.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

تابلوها

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

خیابان پیست مسابقه نیست

1.2 هزار بازدید ۵ سال پیش

چهارشنبه سوری

26.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

تصادف

579 بازدید ۵ سال پیش

ایستگاه اتوبوس

723 بازدید ۵ سال پیش

سرویس مدرسه

1.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

انیمیشن عابر پیاده

4.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

هرج و مرج

517 بازدید ۵ سال پیش

متور سوار عجول

662 بازدید ۵ سال پیش

فوتبال یا جنگ

269 بازدید ۵ سال پیش

عابر پیاده

324 بازدید ۵ سال پیش

شهری به نام پارکینگ

253 بازدید ۵ سال پیش

سرعت گیر، سرعت را بگیر

1 هزار بازدید ۵ سال پیش

رنگین کمان تاکسی

313 بازدید ۵ سال پیش

رستوران

467 بازدید ۵ سال پیش

رستوران بی ستاره

185 بازدید ۵ سال پیش

راه بده برم

370 بازدید ۵ سال پیش

دربست تر از دربست

428 بازدید ۵ سال پیش

چشمها را باید شست

459 بازدید ۵ سال پیش

تیونینگ ایرانی ماشین

716 بازدید ۵ سال پیش

تهران خودرو

227 بازدید ۵ سال پیش

تاکسی زرنگ

419 بازدید ۵ سال پیش

بیماری خطرناک

281 بازدید ۵ سال پیش

اتوبوس یا کرم خاکی؟

523 بازدید ۵ سال پیش

عدم توجه به چراغ

753 بازدید ۵ سال پیش

توقف در محل نامناسب

375 بازدید ۵ سال پیش

توجه به چراغ راهنمایی

792 بازدید ۵ سال پیش

توقف در محل نامناسب

631 بازدید ۵ سال پیش

خطوط ویژه

404 بازدید ۵ سال پیش

عاقبت ...

516 بازدید ۵ سال پیش

کلاه

358 بازدید ۵ سال پیش

عجله کاره ...

362 بازدید ۵ سال پیش

آرامش در معابر

308 بازدید ۵ سال پیش

حرکات نمایشی

1.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

تخلف

221 بازدید ۵ سال پیش

قضاوت با شما

243 بازدید ۵ سال پیش

حمل بار غیر مجاز

569 بازدید ۵ سال پیش

پیامک نخون

304 بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر