ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
1 دنبال‌ کننده
163 بازدید ویدیو
163 بازدید 2 سال پیش

Robat Karim Parand Water Reservoir are constructed to transmit and supply drinking water for Parand City. The required water is conducted through a 1200 mm pipeline