21 بازدید 4 ماه پیش

پروژه اداری، تجاری عظیم مشهد، در سال 1390! چالش ها همیشه برای دوان ارزشمند بوده و همکاری با پروژه های چالش برانگیز و پیچیده سبب درخشش ما و تاکید بر مزیت های رقابتی تیم دوان می شود، به طوریکه این موضوع تبدیل به یکی از حساسیت های مدیران دوان برای ورود به یک پروژه شده است. یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت در فروش واحدهای تجاری پروژه مالی اقتصادی مشهد را می توان در استراتژی های تدوین شده"جایگاه یابی" پروژه در صنعت خرده فروشی دانست! همینطور از اقدامات تاثیر گذار دوان در این پروژه می توان به موارد زیر اشاره کرد: _

دیگر ویدیوها

108 بازدید 4 ماه پیش