11 دنبال‌ کننده
153.3 هزار بازدید ویدیو
1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

Yas Ft Moer - "Bande Naaf Ta Khatte Saaf"

دیگر ویدیوها

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش
1.7 هزار بازدید 6 سال پیش
704 بازدید 6 سال پیش
602 بازدید 6 سال پیش
1 هزار بازدید 6 سال پیش
472 بازدید 6 سال پیش
1.2 هزار بازدید 6 سال پیش
576 بازدید 6 سال پیش
962 بازدید 6 سال پیش
786 بازدید 6 سال پیش
850 بازدید 6 سال پیش
716 بازدید 6 سال پیش
795 بازدید 6 سال پیش
575 بازدید 6 سال پیش
816 بازدید 6 سال پیش
594 بازدید 6 سال پیش
1.1 هزار بازدید 6 سال پیش
564 بازدید 6 سال پیش