2 دنبال‌ کننده
917 بازدید ویدیو
917 بازدید 1 سال پیش

تئاتر استرالیا با نگاه انتقادی به وطن و وطن گریزی شروع می شود ، سه نفر که می خواهند از وطن خودشان به سمت استرالیا حرکت کنند؛ اما با حوادثی که برای اشخاص رخ می دهد معنا و ارزش وطن را بهتر می فهمند...