مرکز تخصصی شنوایی، تعادل و تجویز سمعک توحید اصفهان

1 هزار بازدید ۲ سال پیش

نگاهی به مجموعه فعالیتهای مرکز تخصصی شنوایی، تعادل و سمعک توحید اصفهان

دیگر ویدیوها

ارزیابی و توانبخشی وزوز

350 بازدید ۴ سال پیش

از تشخیص تا درمان سرگیجه

4.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

لذت شنیدن صداها

644 بازدید ۴ سال پیش

سمعک

402 بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر