مرکز تخصصی شنوایی، تعادل و تجویز سمعک توحید اصفهان

1 هزار بازدید ۲ سال پیش

نگاهی به مجموعه فعالیتهای مرکز تخصصی شنوایی، تعادل و سمعک توحید اصفهان

دیگر ویدیوها

ارزیابی و توانبخشی وزوز

359 بازدید ۵ سال پیش

از تشخیص تا درمان سرگیجه

4.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

لذت شنیدن صداها

661 بازدید ۵ سال پیش

سمعک

414 بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر