مرکز تخصصی شنوایی، تعادل و تجویز سمعک توحید اصفهان

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

نگاهی به مجموعه فعالیتهای مرکز تخصصی شنوایی، تعادل و سمعک توحید اصفهان

دیگر ویدیوها

ارزیابی و توانبخشی وزوز

361 بازدید ۵ سال پیش

از تشخیص تا درمان سرگیجه

4.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

لذت شنیدن صداها

662 بازدید ۵ سال پیش

سمعک

414 بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر