ویدیو بسیار جالب از پرورش مرغ بومی مخصوص جوجه کشی

1.4 هزار بازدید ۱ ماه پیش

چندنکته لازم درباره پرورش مرغ بومی توضیح میدم اولا سرمایه مناسب و دربرابر انواع بیماری ها مقاوم هستند. دوم بهداشت لازم و دون مناسب پایان دان استفاده سود. سوم استفاده از داکسی فلور برای ضدعفونی بدن طیور وچهارم استفاده واکسن دوگانه به موقع پنجم محیط مناسب و آزاد در هوای مناسب. جهت عضویت درکانال پرورش طیور. @toyyyour

نمایش بیشتر