کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند

69 بازدید ۳ ماه پیش

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند در مورخ 17 اسفند ماه 1396 در مکان مشهد - هتل میثاق توسط موسسه اموزش عالی توس (غیردولتی-غیرانتفاعی) برگزار گردید.