3 دنبال‌ کننده
7.7 هزار بازدید ویدیو

فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی

40 بازدید 5 ماه پیش

این فرهنگ دارای 900 صفحه و بیش از 50 هزار اصطلاح است. در مقدمه کتاب، انواع اصطلاح در زبان انگلیسی مورد بحث قرار گرفته است تا با دانستن نوع اصطلاح، زبان آموزان بتوانند نحوه استفاده از اصطلاحات را بیاموزند. فهرستی از اصطلاحات انگلیسی با تفکیک موضوعی در پایان کتاب آورده شده است. همچنین فهرستی از پرکاربردترین افعال چند قسمتی و نیز همایندهای مهم آورده شده اند تا زبان آموزان بتوانند تنوع بیشتری به انتخاب واژگان، عبارات و اصطلاحات خود بدهند.

دیگر ویدیوها

One is never too old to learn

50 بازدید 6 ماه پیش

Enjoy the moment

36 بازدید 6 ماه پیش

Little birds peck at a dead lion

78 بازدید 6 ماه پیش

Don't cross a bridge until you come to it

34 بازدید 6 ماه پیش

Hunger will tame a lion

28 بازدید 6 ماه پیش

I beat you to frighten him

26 بازدید 6 ماه پیش

A man's best friends are his ten fingers

47 بازدید 6 ماه پیش

Suit yourself. As you wish

138 بازدید 6 ماه پیش

He's called the grand old man of this major

206 بازدید 7 ماه پیش

Let me make a long story short

66 بازدید 7 ماه پیش

He keeps a firm hand on everything

47 بازدید 8 ماه پیش

He will turn in his grave if you do that

30 بازدید 8 ماه پیش

I got goosebumps

103 بازدید 8 ماه پیش

I can't help it. I can't help doing it

54 بازدید 9 ماه پیش

Can you fix me up with a car

131 بازدید 9 ماه پیش

I'm stuck in a pretty pass

196 بازدید 9 ماه پیش

This has no parallel in the world

90 بازدید 9 ماه پیش

Can you give me some dough

144 بازدید 9 ماه پیش

It was pure chance that we met

95 بازدید 11 ماه پیش

It can't get any worse

118 بازدید 1 سال پیش

After work, I'm at the end of my tether

44 بازدید 1 سال پیش

I've known him since the year dot

79 بازدید 1 سال پیش

I just had a rush of blood to the head

141 بازدید 1 سال پیش

He's as rich as Croesus

62 بازدید 1 سال پیش

That was a turn-up for the books

103 بازدید 1 سال پیش

Oh, Woe is me

64 بازدید 1 سال پیش

They got on like a house on fire

95 بازدید 1 سال پیش

This is for the birds

122 بازدید 1 سال پیش

That's small potatoes

91 بازدید 1 سال پیش

He has a screw loose

42 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر