4 دنبال‌ کننده
7.9 هزار بازدید ویدیو
59 بازدید 1 سال پیش

این فرهنگ دارای 900 صفحه و بیش از 50 هزار اصطلاح است. در مقدمه کتاب، انواع اصطلاح در زبان انگلیسی مورد بحث قرار گرفته است تا با دانستن نوع اصطلاح، زبان آموزان بتوانند نحوه استفاده از اصطلاحات را بیاموزند. فهرستی از اصطلاحات انگلیسی با تفکیک موضوعی در پایان کتاب آورده شده است. همچنین فهرستی از پرکاربردترین افعال چند قسمتی و نیز همایندهای مهم آورده شده اند تا زبان آموزان بتوانند تنوع بیشتری به انتخاب واژگان، عبارات و اصطلاحات خود بدهند.

دیگر ویدیوها

51 بازدید 1 سال پیش
40 بازدید 1 سال پیش
78 بازدید 1 سال پیش
35 بازدید 1 سال پیش
30 بازدید 1 سال پیش
28 بازدید 1 سال پیش
47 بازدید 1 سال پیش
141 بازدید 1 سال پیش
211 بازدید 1 سال پیش
70 بازدید 1 سال پیش
47 بازدید 1 سال پیش
30 بازدید 1 سال پیش
109 بازدید 1 سال پیش
58 بازدید 1 سال پیش
133 بازدید 1 سال پیش
199 بازدید 1 سال پیش
90 بازدید 1 سال پیش
145 بازدید 1 سال پیش
96 بازدید 1 سال پیش
118 بازدید 2 سال پیش
44 بازدید 2 سال پیش
80 بازدید 2 سال پیش
143 بازدید 2 سال پیش
66 بازدید 2 سال پیش
103 بازدید 2 سال پیش
64 بازدید 2 سال پیش
95 بازدید 2 سال پیش
123 بازدید 2 سال پیش
91 بازدید 2 سال پیش
42 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر