قرعه کشی جشنواره زمستان میلیونی تاپ

این پخش زنده به پایان رسید