2 هزار دنبال‌ کننده
11 میلیون بازدید ویدیو
9.2 هزار بازدید 1 سال پیش

آهنگی جدیدی ماموستا پژمان هوشمند به لحنو شیعرو تیکستی خوی ایسنتا: pezhman_hooshmand

نمایش بیشتر