نحوه تست نشتی در سیلندر هیدرولیک دو طرفه

9.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

سیلندرهای دو کاره قادرند در هر دو جهت نیرو اعمال کنند بدین معنی که با اعمال فشار به هر یک از طرفین پیستون در یک سیلندر، نیرو در آن جهت ایجاد می گردد.هر سیلندر هیدرولیک از یک بدنه ، درپوش های انتهایی، پیستون و میله پیستون تشکیل شده ، طراحی و ساخت انواع سیلندر هیدرولیک _ آدرس کانال telegram.me/hydraulics _ تلفن ۳۴۳۹۱۱۶۴ ۴۱ ۰۰۹۸ _۳۵۵۱۱۰۵۵ ۴۱ ۰۰۹۸ _ www.TORKHydraulics.com www.youli.i_www.laheghi.ir

نمایش بیشتر