در حال بارگذاری
 • 7
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 19.6هزار
  بازدید

طرود شمال

اطلاع رسانی رویدادها و فعالیت های علمی صورت گرفته در مجموعه پژوهشی طرود شمال از طریق ویدئو برای علاقه مندان و مخاطبان علمی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

اطلاع رسانی رویدادها و فعالیت های علمی صورت گرفته در مجموعه پژوهشی طرود شمال از طریق ویدئو برای علاقه مندان و مخاطبان علمی

 • 7
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 19.6هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "طرود شمال" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • مراسم اختتامیه و اهدا لوح تقدیر به مقالات سخنرانی/2

  148 بازدید

  چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • سرکار خانم سولماز صباغی / تیم اجرایی کنفرانس

  68 بازدید

  قدردانی و خوش آمدگویی به زبان انگلیسی/ چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • مراسم آغاز و معرفی کنفرانس / دکتر طالب نژاد

  36 بازدید

  چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • مراسم اختتامیه و اهدا لوح تقدیر به مقالات سخنرانی

  69 بازدید

  چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

  48 بازدید

  چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای محمد جواد برزگر

  42 بازدید

  جناب آقای محمد جواد برزگر عنوان مقاله: مدیریت منابع انسانی الكترونیك، كاربردها و نقش آن در سازمانهای امروزی چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای افشین بزی/2

  84 بازدید

  جناب آقای افشین بزی عنوان مقاله: بررسی شیوه های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای افشین بزی/1

  31 بازدید

  جناب آقای افشین بزی عنوان مقاله: بررسی شیوه های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای محمد جابری شفیع

  44 بازدید

  جناب آقای محمد جابری شفیع عنوان مقاله: بررسی تأثیرات برنامه ریزی و تفکر استراتژیک مدیران بر رقابت پذیری و عملکرد صادراتی با میانجی گری بازارگرایی/ چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶ (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان)

 • جناب آقای علی حمیدی

  70 بازدید

  جناب آقای علی حمیدی عنوان مقاله: برونسپاری در مدیریت زنجیره تأمین دفاعی ارائه الگوی هسته های کوچک و شبکه های بزرگ چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • دکتر هنرمند جوانبخت

  230 بازدید

  دکتر هنرمند جوانبخت عنوان مقاله: مقایسه عملکرد دولت پنجم و ششم با دولت یازدهم چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای عزت جوانبخت

  49 بازدید

  جناب آقای عزت جوانبخت عنوان مقاله: مقایسه عملکرد دولت پنجم و ششم با دولت یازدهم چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای سبحان طیبی/2

  91 بازدید

  جناب آقای سبحان طیبی عنوان مقاله: ارزیابی و سنجش بهره وری در فرایند انتقال فناوری تولید قطعات ایمنی پژو ۲۰۶ چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای سبحان طیبی/1

  18 بازدید

  جناب آقای سبحان طیبی عنوان مقاله: ارزیابی و سنجش بهره وری در فرایند انتقال فناوری تولید قطعات ایمنی پژو ۲۰۶ چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • سرکار خانم منصوره رحیمی/2

  33 بازدید

  سرکار خانم منصوره رحیمی عنوان مقاله: تأثیر اقدامات بهینه مدیریت منابع انسانی برتوانمندسازی کارکنان بر اساس عوامل مدیریت دانش / چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • سرکار خانم منصوره رحیمی

  66 بازدید

  سرکار خانم منصوره رحیمی عنوان مقاله: تأثیر اقدامات بهینه مدیریت منابع انسانی برتوانمندسازی کارکنان بر اساس عوامل مدیریت دانش / چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای علیرضا مهدوی/2

  139 بازدید

  جناب آقای علیرضا مهدوی عنوان مقاله: تاثیر تاکتیک های مدیریت تصویر پردازی بر عملکرد کارکنان وزارت دفاع چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای علیرضا مهدوی/1

  82 بازدید

  جناب آقای علیرضا مهدوی عنوان مقاله: تاثیر تاکتیک های مدیریت تصویر پردازی بر عملکرد کارکنان وزارت دفاع چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • دکتر رضا محسنی/3

  72 بازدید

  جناب آقای دکتر رضا محسنی عضو هیئت علمی داشگاه شهید بهشتی، عنوان مقاله: تجزیه مصرف انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن به تفکیک بخش های اقتصادی ایران(کشاورزی، صنعت و خدمات)/ چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • دکتر رضا محسنی /2

  181 بازدید

  جناب آقای دکتر رضا محسنی عضو هیئت علمی داشگاه شهید بهشتی، عنوان مقاله: تجزیه مصرف انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن به تفکیک بخش های اقتصادی ایران(کشاورزی، صنعت و خدمات)/ چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • دکتر رضا محسنی /1

  53 بازدید

  جناب آقای دکتر رضا محسنی عضو هیئت علمی داشگاه شهید بهشتی، عنوان مقاله: تجزیه مصرف انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن به تفکیک بخش های اقتصادی ایران(کشاورزی، صنعت و خدمات)/ چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای دکتر حسین طالب نژاد

  68 بازدید

  جناب آقای دکتر حسین طالب نژاد/ مجری توانمند و سخنور / چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • دکتر ابوالفضل شاه آبادی /2

  72 بازدید

  جناب آقای دکتر ابوالفضل شاه آبادی دبیر کل محورهای اقتصادی کنفرانس عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان / / چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی / شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای دکتر ابوالفضل شاه آبادی

  24 بازدید

  جناب آقای دکتر ابوالفضل شاه آبادی دبیر کل محورهای اقتصادی کنفرانس عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان / چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی" / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • دکتر حسنعلی آقاجانی/۲

  44 بازدید

  جناب آقای دکتر حسنعلی آقاجانی دبیر کل محورهای مدیریتی کنفرانس "چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی" ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • دکتر حسنعلی آقاجانی

  54 بازدید

  جناب آقای دکتر حسنعلی آقاجانی دبیر کل محورهای مدیریتی کنفرانس /"چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی" ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای دکتر محمدمهدی رشیدی/۴

  28 بازدید

  جناب آقای دکتر محمدمهدی رشیدی دبیر علمی محورهای مدیریتی (موسسه مطالعات بین المللی انرژی دانشگاه صنعت نفت)/ چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی/شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای دکتر محمدمهدی رشیدی/۳

  64 بازدید

  جناب آقای دکتر محمدمهدی رشیدی دبیر علمی محورهای مدیریتی (موسسه مطالعات بین المللی انرژی دانشگاه صنعت نفت)/چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی/شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای دکتر محمدمهدی رشیدی/۲

  20 بازدید

  جناب آقای دکتر محمدمهدی رشیدی دبیر علمی محورهای مدیریتی (موسسه مطالعات بین المللی انرژی دانشگاه صنعت نفت)/ چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی/شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای دکتر مهدی جعفری/۳

  50 بازدید

  جناب آقای دکتر مهدی جعفری دبیرعلمی محورهای اقتصادی (دانشگاه حضرت معصومه (ص))/چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی/شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای دکتر مهدی جعفری / 2

  72 بازدید

  جناب آقای دکتر مهدی جعفری دبیرعلمی محورهای اقتصادی (دانشگاه حضرت معصومه (ص)) / چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی/شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال / ۲۳ تیر ۱۳۹۶

 • جناب آقای دکتر مهدی جعفری

  70 بازدید

  جناب آقای دکتر مهدی جعفری دبیرعلمی محورهای اقتصادی (دانشگاه حضرت معصومه (ص)) / چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی/شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال