8 دنبال‌ کننده
5.9 هزار بازدید ویدیو

لویجنینگ

274 بازدید 1 سال پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

لویجنینگ

274 بازدید 1 سال پیش

precision

180 بازدید 1 سال پیش

سیگما متریک

396 بازدید 1 سال پیش

چک لیست

555 بازدید 1 سال پیش

خرید و انبارداری

302 بازدید 1 سال پیش

تجهیزات

380 بازدید 1 سال پیش

مستندات

231 بازدید 1 سال پیش

کارکنان

843 بازدید 1 سال پیش

ایمنی و بهداشت

291 بازدید 1 سال پیش

آزمایشات

352 بازدید 1 سال پیش

آموزش

548 بازدید 1 سال پیش

عدم انطباق

236 بازدید 1 سال پیش

ابزار های نوری

53 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر