630 دنبال‌ کننده
86.3 هزار بازدید ویدیو

آخرین جلسه آموزشی سبک تریگر پرایس اکشن

1.8 هزار بازدید ۲ ماه پیش

نگارا مردگان از جان چه دانند** کلاغان قدر تابستان چه دانند// بر بیگانگان تا چند باشی** بیا جان قدر تو ایشان چه دانند// بپوشان قد خوبت را از ایشان** که کوران سرو در بستان چه دانند// خرامان جانب میدان خویش آ** مباش آن جا خران میدان چه دانند// بزن چوگان خود را بر در ما** که خامان لطف آن چوگان چه دانند// بهل ویرانه بر جغدان منکر** که جغدان شهر آبادان چه دانند// چه دانند ملک دل را تن پرستان** گدایان طبع سلطانان چه دانند// یکی مشتی از این بی‌دست و بی‌پا** حدیث رستم دستان چه دانند// و پایان

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها