7 دنبال‌ کننده
1.7 هزار بازدید ویدیو

آموزش تی ار ایکس

67 بازدید ۱ ماه پیش

نام حرکت: trx incline press تنظیم بند : mid calf عضلات درگیر: میان تنه، سرشانه و بازو ها Www.trxwork.com Instagram:trx_work_shop

دیگر ویدیوها

آموزش تی ار ایکس

67 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

67 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

79 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

54 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

91 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

75 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

266 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

230 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

117 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

109 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

123 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

74 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

86 بازدید ۲ ماه پیش

اموزش تی ار ایکس

62 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

66 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

62 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش تی ار ایکس

94 بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر