65 دنبال‌ کننده
229 هزار بازدید ویدیو
567 بازدید 3 سال پیش

جهت مشاوره در خصوص طراحی برنامه غذایی وتمرینات تی ار ایکس برای ورزش در منزل یا محل کاربصورت مبتدی ؛ حرفه ای ؛حتی موضعی و تمرینات بازتوانی بعد از اسیب به سایت WWW.trxplus.vip مراجعه یا با شماره 09123055778 مهدی میرزایی کارشناس ارشد تغذیه گرایش ورزشکاران تماس حاصل فرمایید

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

2.7 هزار بازدید 2 سال پیش
454 بازدید 2 سال پیش
394 بازدید 2 سال پیش
447 بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
418 بازدید 2 سال پیش
507 بازدید 2 سال پیش
275 بازدید 2 سال پیش
393 بازدید 2 سال پیش
373 بازدید 2 سال پیش
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
506 بازدید 2 سال پیش
253 بازدید 2 سال پیش
199 بازدید 2 سال پیش
822 بازدید 2 سال پیش
661 بازدید 2 سال پیش
382 بازدید 2 سال پیش
299 بازدید 2 سال پیش
377 بازدید 2 سال پیش
336 بازدید 2 سال پیش
257 بازدید 2 سال پیش
729 بازدید 2 سال پیش
852 بازدید 2 سال پیش
233 بازدید 2 سال پیش
197 بازدید 2 سال پیش
435 بازدید 2 سال پیش
263 بازدید 2 سال پیش
267 بازدید 2 سال پیش
295 بازدید 2 سال پیش
584 بازدید 2 سال پیش
947 بازدید 2 سال پیش
135 بازدید 2 سال پیش
208 بازدید 2 سال پیش
95 بازدید 2 سال پیش
193 بازدید 2 سال پیش
140 بازدید 2 سال پیش
187 بازدید 2 سال پیش
191 بازدید 2 سال پیش
461 بازدید 2 سال پیش
398 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر