سیزدهمین نمایشگاه متالورژی،فولاد،ریخته گری،ماشین آلات و صنایه وابسته (نمایشگاه بین المللی اصفهان)

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

هفتم لغایت دهم مهر ماه 1400 ساعت بازدید 10 الی 18 - اصفهان کمربندی شرقی محل نمایشگته های بیم المللی استان اصفهان