22 دنبال‌ کننده
168.7 هزار بازدید ویدیو

استخدام پرستار ترکیه

4.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

استخدام پرستار سالمند و افراد معلول در ترکیه--کار در ترکیه -لینک رو بازکن https://t.me/turkishkar --@turkishkar ---ارتباط در تلگرام 00905345864745

دیگر ویدیوها

استخدام پرستار ترکیه

4.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

گروه و کانال های تلگرام ترکیه 2018

5.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

گروه و کانال های تلگرام ترکیه 2017

5.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

گروه و کانال های تلگرام ترکیه

2.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

تور ترکیه ارزان

737 بازدید ۲ سال پیش

با یک میلیون در ماه در ترکیه

1.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه (کار در خارج)

699 بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه (استانبول)

1.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه

396 بازدید ۲ سال پیش

کار در استانبول

687 بازدید ۲ سال پیش

کانال تلگرام ترکیه @turkishkar

5.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه

304 بازدید ۲ سال پیش

کار در استانبول (ترکیه) kar dar turkey

1.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه

536 بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه

821 بازدید ۲ سال پیش

کاردرترکیه

603 بازدید ۲ سال پیش

کاریابی استانبول

224 بازدید ۲ سال پیش

کار در استانبول

283 بازدید ۲ سال پیش

کانال تلگرام استخدام در ترکیه

3.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه

200 بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه

411 بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه

188 بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه

154 بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه

378 بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه

85 بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه

65 بازدید ۲ سال پیش

وب سایت کاریابی ترکیه

214 بازدید ۲ سال پیش

کار در استانبول

423 بازدید ۲ سال پیش

کار در ترکیه

71 بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر