0 دنبال‌ کننده
169 بازدید ویدیو

راهنمای بخش کاربری در سایت سامانه املاک ترک تجارت

48 نمایش ۷ ماه پیش

راهنمای بخش کاربری در سایت سامانه املاک ترک تجارت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، اﺟﺎره خانه در ترکیه ثبت آگهی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، واگذاری و اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن، ﺧﺎﻧﻪ، زﻣﯿﻦ، ﺗﺠﺎری و اداری به صورت رایگان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک در کشور ترکیه https://turktejarat.com