اطلاعات کانال

این کانال به درخواست ماینکروسافت تا ۲۰ تایی شدنمون صبر کنید ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 14 فروردین 1400 تعداد ویدیوها: 12 تعداد بازدید کل: 241