اطلاعات کانال

این کانال به درخواست ❤نه خودت شاخی نه دوستات پس برگرد برو روستات❤ ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 01 تیر 1398 تعداد بازدید کل: 12.2 هزار