علی براتی وابوالفضل رضایی اجرای فوق العاده دیدنی

1.3 هزار بازدید ۲ ماه پیش

اهنگ زیبای شهرزاد واقعا کَل کَلی ویک نفس غوغا به پا کردن.... مکان:تالار ستاره شب شهرستان سبزوار مجلس خاندان جلینی جهت رزرومجالس: ۰۹۱۵۵۷۲۱۹۳۰️ ابوالفضل رضایی ۰۹۱۵۵۷۱۳۸۸۱️ علی براتی