42 دنبال‌ کننده
3.6 هزار بازدید ویدیو
59 بازدید 1 سال پیش

خمسه نظامی (به ابعاد 31.5×20 سانتی متر) بر روی کاغذ اصفهانی و به خط نستعلیق یک دانگ و به قلم کتابت بسیار خوش محمد قوام شیرازی تحریر شده است. در این نسخه 11 مجلس نگارگری در سیطره متن داستان مصور گشته است.

دیگر ویدیوها

92 بازدید 1 سال پیش
2.3 هزار بازدید 1 سال پیش
4.6 هزار بازدید 1 سال پیش
3.6 هزار بازدید 1 سال پیش
2.9 هزار بازدید 1 سال پیش
226 بازدید 1 سال پیش
7.2 هزار بازدید 1 سال پیش
73 بازدید 1 سال پیش
2.6 هزار بازدید 1 سال پیش