15 دنبال‌ کننده
16.5 هزار بازدید ویدیو
135 بازدید 1 ماه پیش

ورزش کمردرد و تقویت فیله کمر در همه کمردرد ها و اسکلیوز https://darmanedard.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF

دیگر ویدیوها

49 بازدید 1 ماه پیش
332 بازدید 1 ماه پیش
27 بازدید 2 ماه پیش
2 هزار بازدید 2 ماه پیش
16 بازدید 2 ماه پیش
149 بازدید 2 ماه پیش
7 بازدید 2 ماه پیش
31 بازدید 2 ماه پیش
1.8 هزار بازدید 2 ماه پیش
12 بازدید 4 ماه پیش
26 بازدید 4 ماه پیش
738 بازدید 6 ماه پیش
79 بازدید 6 ماه پیش
41 بازدید 6 ماه پیش
405 بازدید 6 ماه پیش
86 بازدید 7 ماه پیش
216 بازدید 7 ماه پیش
21 بازدید 7 ماه پیش
26 بازدید 7 ماه پیش
27 بازدید 7 ماه پیش
11 بازدید 7 ماه پیش
73 بازدید 7 ماه پیش
25 بازدید 7 ماه پیش
36 بازدید 7 ماه پیش
326 بازدید 8 ماه پیش
1.7 هزار بازدید 8 ماه پیش
102 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر