اطلاعات کانال

این کانال به درخواست خروس لاری و مرغ لاری جنگی مهدی شفاعت ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 04 خرداد 1399 تعداد ویدیوها: 7 تعداد بازدید کل: 665