ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
98 بازدید 3 روز پیش

در صورت آغاز جنگ بین این دو ابر قدرت ، اروپا شخم خواهد خورد...

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر