دانشگاه علمی کاربردی - مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 19 تیر 1398 تعداد ویدیوها: 8 تعداد بازدید کل: 558