434 دنبال‌ کننده
545.4 هزار بازدید ویدیو
889 بازدید 2 سال پیش

معادل این اصطلاح در زبان انگلیسی عبارت است : - ضربه آخر - كارد به استخوان رسیدن - دیگه طاقت کسی طاق شدن - بریدن بخاطر چیزی - گل بود، به سبزه نیز آراسته شد - قوز بالای قوز - گاومون زایید - مثالها، ریشه یابی، و توضیحات بیشتر به زبان انگلیسی را در لینک زیر بخوانید: https://uclnet.com/last-straw/

دیگر ویدیوها

723 بازدید 2 سال پیش
25 هزار بازدید 3 سال پیش
6.2 هزار بازدید 3 سال پیش
4 هزار بازدید 3 سال پیش
5.7 هزار بازدید 3 سال پیش
2 هزار بازدید 3 سال پیش
4.1 هزار بازدید 3 سال پیش
4 هزار بازدید 3 سال پیش
2.8 هزار بازدید 3 سال پیش
3.5 هزار بازدید 3 سال پیش
16.7 هزار بازدید 3 سال پیش
82.4 هزار بازدید 3 سال پیش
1.7 هزار بازدید 3 سال پیش
5.8 هزار بازدید 3 سال پیش
5.8 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر