مصحبه نیما شمساپور، مدیر پروژه یوآیدی، در رویداد فیناپ

23 بازدید ۳ ماه پیش

راهکار احراز هویت دیجیتال یوآیدی اولین پلتفرم رگ تک و ارائه دهنده خدمات e-KYC برای بانک ها و کسب و کارهای فین تک