3 دنبال‌ کننده
833 بازدید ویدیو
376 بازدید 6 سال پیش

این سند حاصل همکاری جمعی گروهی از همکاران با اهداف و چشم¬اندازهای مشترک برای شهر در قرن 21 می¬باشد. این سند برای بناکردن دستورکار شهری جدید برای طرح در کنفرانس هبیتات 3 مولفه¬های اصلی را به¬کار گرفته¬است

دیگر ویدیوها

376 بازدید 6 سال پیش
203 بازدید 6 سال پیش
239 بازدید 6 سال پیش