2 دنبال‌ کننده
829 بازدید ویدیو

The City We Need

374 بازدید 5 سال پیش

این سند حاصل همکاری جمعی گروهی از همکاران با اهداف و چشم¬اندازهای مشترک برای شهر در قرن 21 می¬باشد. این سند برای بناکردن دستورکار شهری جدید برای طرح در کنفرانس هبیتات 3 مولفه¬های اصلی را به¬کار گرفته¬است

دیگر ویدیوها

The City We Need

374 بازدید 5 سال پیش

World Urban Campaign

203 بازدید 5 سال پیش

I am a city changer

237 بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر