در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 742
  بازدید

هبیتات ایران

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 2
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 742
  بازدید

همه ویدیو ها

 • The City We Need

  318 بازدید

  این سند حاصل همکاری جمعی گروهی از همکاران با اهداف و چشم¬اندازهای مشترک برای شهر در قرن 21 می¬باشد. این سند برای بناکردن دستورکار شهری جدید برای طرح در کنفرانس هبیتات 3 مولفه¬های اصلی را به¬کار گرفته¬است

 • World Urban Campaign

  179 بازدید

  کمپین جهانی شهر، سازوکار همکار برای کنفرانس هبیتات 3 می¬باشد. این کمپین به صورت حمایتی جهانی و سازوکار مشارکتی برای ترویج گفت¬و¬گو، اشتراک¬گذاری و یادگیری درباره¬ی بهبود آینده¬ی شهری ما می¬باشد. http://www.worldurbancampaign.org/ http://unhabitat.org/

 • I am a city changer

  230 بازدید