در حال بارگذاری
 • 23
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 19.3هزار
  بازدید

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد- تهران

مرکز‎ اطلاعات‎ سازمان‎ ملل‎ متحد پیوندی ‎فعال ‎میان‎ سازمان ‎ملل متحد و ‎رسانه ها،‎مؤسسه های ‎آموزشی،‎ سازمانهای ‎دولتی ‎و‎ جامعه مدنی‎ ایران ‎است.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مرکز‎ اطلاعات‎ سازمان‎ ملل‎ متحد پیوندی ‎فعال ‎میان‎ سازمان ‎ملل متحد و ‎رسانه ها،‎مؤسسه های ‎آموزشی،‎ سازمانهای ‎دولتی ‎و‎ جامعه مدنی‎ ایران ‎است.

 • 23
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 19.3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها