318 دنبال‌ کننده
175.2 هزار بازدید ویدیو

دیگــــــر نهــــــ بحثــــــ میـــــ کنمــــــ نهــــــ توضیــــــحــــ میخواهــــــم , نهــــ توضیــــــحــــ می دهـــم نه دنبــــــال دلیــــــل میگــــــردم فقطــــــ میـــبینمــــ ,سکــــوتــــــ میـــ کنـــم

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست ِِmِeli ....kَaleh kَharab ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 19 شهریور 1394 تعداد ویدیوها: 306 تعداد بازدید کل: 175.2 هزار