موسسه مطالعاتی سپینود شرق -مشاور سرمایه گذاری- با سابقه بیش از ده سال در نگارش و تدوین طرح توجیهی( مطالعات امکانسنجی) و طرح کسب و کار و تحقیقات بازار 22584901-021 .www.sepinud.com آدرس کانال : http://t.me/Iraninvest

اطلاعات کانال

این کانال تایید شده به درخواست مشاور سرمایه گذاری-طرح توجیهی-تحقیقات بازار-سپینود شرق ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 07 آذر 1395 تعداد ویدیوها: 78 تعداد بازدید کل: 27.9 هزار