2.6 هزار دنبال‌ کننده
1.2 میلیون بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

آموزش بازی «کلاغ پر»

2.1 هزار بازدید 1 ماه پیش

رومیز شو - لوت

2.6 هزار بازدید 2 ماه پیش

نیم نگاه رومیزی زومجی: شیر مرغ

11.8 هزار بازدید 3 ماه پیش

معرفی بازی ژاندارمری

4.4 هزار بازدید 4 ماه پیش

معرفی بازی رومیزی سهامداران

4.4 هزار بازدید 4 ماه پیش

معرفی بازی رومیزی مکارتی

3.6 هزار بازدید 5 ماه پیش

آموزش بازی لوت

9.9 هزار بازدید 6 ماه پیش

روش بازی دو نفره رکب

4.4 هزار بازدید 6 ماه پیش

روش بازی یک نفره زیرخاکی

8.1 هزار بازدید 7 ماه پیش

طراحی بازی با مکانیکارت

3.7 هزار بازدید 8 ماه پیش

آموزش بازی «شیر مرغ»

12.5 هزار بازدید 8 ماه پیش

نقد و بررسی بازی یاتزی

7.1 هزار بازدید 9 ماه پیش

نقد و بررسی بازی «ددان»

7.3 هزار بازدید 10 ماه پیش

بررسی بردگیم «۱۳ سرنخ»

10 هزار بازدید 10 ماه پیش

آموزش بازی «فوتبال بزنیم؟»

13.1 هزار بازدید 10 ماه پیش

بررسی بردگیم تورتوگا

9.7 هزار بازدید 11 ماه پیش

آموزش بازی کارتی «فوتبال بزنیم»

11.4 هزار بازدید 11 ماه پیش

نقد و معرفی بازی کاروبار

11.4 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی بازی «شاه دزد وزیر»

11.4 هزار بازدید 1 سال پیش

نیم نگاه رومیزی زومجی: رکب

38.7 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی و آموزش بازی رکب

27.8 هزار بازدید 1 سال پیش

نیم نگاه رومیزی زومجی: زیرخاکی

39.6 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی بازی دورهمی Avalon

10.5 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی و بررسی بازی «پنج گنج»

10.2 هزار بازدید 1 سال پیش

نقد و بررسی بازی Smile

9.4 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی و آموزش بازی زیرخاکی

30.1 هزار بازدید 1 سال پیش

بررسی بازی کارتی «سوسکی»

15.9 هزار بازدید 1 سال پیش

بررسی بازی کارتی جایپور

12.2 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی بردگیم آزول

9.8 هزار بازدید 1 سال پیش

معرفی بازی نامه ای به گیلاس

15.9 هزار بازدید 1 سال پیش

۵ بردگیم «قلمروگیری» زیر یک ساعت

10.8 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر