98 دنبال‌ کننده
95.3 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

جبر 1. حلقه ها. درس سیزدهم

68 بازدید ۱ ماه پیش

جبر 1. حلقه ها. درس اول

1.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

ریاضی مهندسی- انتگرال مختلط

2.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

لگاریتم- 1

1.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

آمار مقدماتی- 4

1.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

آمار مقدماتی- 1

4.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

ریاضی 2-توابع چند متغیره- 2

3.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

ریاضی پیش- (مثلثات-2)- 13

192 بازدید ۲ سال پیش

ریاضی پیش- (مثلثات-1)- 12

260 بازدید ۲ سال پیش

ریاضی پیش- 1

1.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

حد و پیوستگی-(مجانب مایل)- 9

1.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

ریاضی مهندسی. سری فوریه. درس 1

6.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

انتگرال دوگانه

9.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

حد و پیوستگی-(مفهوم حد)- 1

9.9 هزار بازدید ۳ سال پیش

ماتریس

2.9 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر