9 دنبال‌ کننده
74.1 هزار بازدید ویدیو

BLEVE

اتش نشانی شهرستان گناباد
1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

هارنس

اتش نشانی شهرستان گناباد
1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

هارنس

اتش نشانی شهرستان گناباد
1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

منبع گاز

اتش نشانی شهرستان گناباد
1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

flash over

اتش نشانی شهرستان گناباد
1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر