6 دنبال‌ کننده
12.2 هزار بازدید ویدیو

Comparing ELISA and SPRI

آریا فن
74 بازدید ۳ سال پیش

Horiba Macro Raman

آریا فن
195 بازدید ۳ سال پیش

Horiba GD Hands On Training

آریا فن
170 بازدید ۳ سال پیش

Horiba Florescence Application

آریا فن
39 بازدید ۳ سال پیش

Horiba Flouresence Spectroscop

آریا فن
131 بازدید ۳ سال پیش

Ellipsometer

آریا فن
26 بازدید ۳ سال پیش

Raman Confocal Micro Probe

آریا فن
50 بازدید ۳ سال پیش

Micro XRF Analyzer

آریا فن
119 بازدید ۳ سال پیش

Xplex SPRI Horiba

آریا فن
29 بازدید ۳ سال پیش

Open Plex Horiba SPRI

آریا فن
67 بازدید ۳ سال پیش

EMIA-EMGA Series CS NHO Analyzer

آریا فن
40 بازدید ۳ سال پیش

CS-NHO Analyzer

آریا فن
56 بازدید ۳ سال پیش

How SPRi works

آریا فن
51 بازدید ۳ سال پیش

NEW LA Particle Size analyzer

آریا فن
59 بازدید ۳ سال پیش

Applied Polorized Raman

آریا فن
33 بازدید ۳ سال پیش

Cathoduminescence Detector SEM

آریا فن
81 بازدید ۳ سال پیش

HORIBA DLS in Pharma industry

آریا فن
113 بازدید ۳ سال پیش

Horiba Corporation

آریا فن
95 بازدید ۳ سال پیش

nano AFM Raman- Horiba

آریا فن
207 بازدید ۴ سال پیش

Horiba DLS -Zeta Potential

آریا فن
106 بازدید ۴ سال پیش

Horiba Xplora Raman

آریا فن
67 بازدید ۴ سال پیش

Horiba PSA

آریا فن
197 بازدید ۴ سال پیش

Horiba ICP-OES

آریا فن
291 بازدید ۴ سال پیش

XRD Dron8 Bourevestnik

آریا فن
345 بازدید ۴ سال پیش

Horiba RAMAN

آریا فن
221 بازدید ۴ سال پیش

X-Ray Diffractometer

آریا فن
227 بازدید ۵ سال پیش

Feeding

آریا فن
100 بازدید ۶ سال پیش

Chematoxis

آریا فن
124 بازدید ۶ سال پیش

تقسیم سلولی

آریا فن
638 بازدید ۶ سال پیش

Phiab Apoptosis

آریا فن
122 بازدید ۶ سال پیش
نمایش بیشتر